Eläinsuojelun puolesta jo vuodesta 1969

Yhdistyksen tarkoituksena on eläinsuojelun edistäminen. Toimintamuotoina tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa, järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia ja ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä. Yleisölle avoimia tilaisuuksia ja luentoja järjestetään eläinsuojelun eri teemoihin liittyen resurssien mukaan. Tilaisuuksien tarkoituksena on lisätä niin jäsenten kuin muidenkin kansalaisten tietoutta eläinsuojeluun liittyvissä asioissa sekä tiedottaa yhdistyksen toiminnasta.

Mikkelin eläinsuojeluyhdistyksellä on sopimus Mikkelin kaupungin ja Puumalan kunnan kanssa löytöeläinten talteenotosta. Sopimuksen mukaan yhdistys huolehtii lakisääteisestä löytöeläinten talteenotosta ja tilapäisen hoidon järjestämisestä eläinsuojelulain (15 §) mukaisesti. Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys on hoitanut löytöeläintaloa Mikkelissä vuodesta 1994 alkaen. Talo on sijainnut toukokuusta 2011 lähtien Rokkalassa. Mikkelin eläinsuojeluyhdistys huolehtii kaikista Mikkelin ja Puumalan alueen (myös Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi) löytöeläimistä.

Taloon tulee ja sieltä lähtee eläimiä noin 200 vuosittain. Yleisimpiä asiakkaita ovat kissat ja koirat. Myös muita pieneläimiä joutuu hoiviimme jonkin verran. Vain jos eläin on kovin villi tai parantumattomasti sairas, se päätyy paremmille metsästysmaille.

Varsinaisten löytöeläinten lisäksi on yhdistys joutunut ottamaan huostaansa monia eläimiä yksityisiltä ihmisiltä eläinsuojelullisin perustein ihmisten ollessa kykenemättömiä hoitamaan eläintänsä. Löytöeläintalon asiakaskuntaan kuuluu satunnaisesti luonnonvaraisia eläimiä, joita joudutaan hoitamaan ilman korvauksia. Asiakasmäärä on yli 300 eläintä vuodessa, joista alle puolet palautuu entisille omistajilleen.

Kodittomiksi jääneille eläimille pyritään etsitään kauttamme uusi koti 15 vuorokauden lakisääteisen säilytysajan jälkeen. Ensimmäisinä viikkoina eläimet asuvat karanteeniosastolla. Uuteen kotiin eläin pääsee madotusten, rokotusten, tatuoinnin ja leikkauksen (aikuiset) jälkeen. Parhaimmillaan uusi koti löytyy jo 3-4 viikon kuluttua. Yleisin asiakkaamme on kissa, mutta hoiviimme saapuu myös koiria sekä satunnaisesti kaneja, kilpikonnia ja muita lemmikkieläimiä.

Löytöeläintalon pito vaatii päivittäin runsaasti työtunteja. Löytöeläinten ylläpito ja eläinten hoito, kuten yhdistyksen muukin toiminta, on järjestetty suurelta osin vapaaehtoisvoimin. Lisäksi yhdistys on saanut työvoimatoimiston kautta työmarkkinatukiharjoittelijoita sekä palkannut henkilökuntaa yhdistelmä- ja työllistämistuen avulla. Löytöeläintalolle on otettu harjoitteluun myös työelämään tutustujia sekä harjoittelijoita alan oppilaitoksista.

Kodittomiksi jääneille eläimille pyritään etsitään kauttamme uusi koti 15 vuorokauden lakisääteisen säilytysajan jälkeen.

Hallitus

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi. Kevätkokous, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokous, joka on pidettävä lokakuun loppuun mennessä, päättää mm. hallituksen kokoonpanosta, toimintasuunnitelmasta ja jäsenmaksun suuruudesta sekä tulo- ja menoarviosta tulevalle toimintavuodelle.  Yhdistyksen jäsenet kutsutaan koolle julkaisemalla kutsu paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kuusi – kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi – kaksi varajäsentä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu kuukausittain.

Hallitus:

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa
 • Jättää tilintarkastajille tilinpäätöksen vuosittain
 • Esittää kevätkokoukselle toimintakertomuksen yhdistyksen ja hallituksen toiminnasta edelliseltä vuodelta
 • Esittää syyskokoukselle tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • Kutsuu yhdistyksen kokoon ja toimeenpanee sen tekemät päätökset
 • Valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 • Vastaa yhdistyksen hallussa olevan omaisuuden hoidosta

Yhdistyssääntö ja viimeisin toimintakertomus

Hallitus 2024

 • Marja Mäenpää, puheenjohtaja
 • Katja Valjakka, sihteeri
 • Tiiu Järvensivu
 • Jenni Kerminen
 • Jemina Oksala
 • Risto Pöyry

Hallituksen varajäsenet:

 • Marjo Laatikainen
 • Riitta Karppinen

sähköposti mikkelinesy@gmail.com

Yhdessä eläinten hyväksi