Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin hallitus.

Jyrki Haapala avasi kokouksen klo 14:00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Haapala, sihteeriksi Tessa Mykkänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Karppinen ja Tiina Saario. 

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämässä ajassa julkaisemalla kokouskutsu paikallislehdessä, yhdistyksen kotisivuilla sekä yhdistyksen Facebook-sivuilla. Kokoukseen osallistuminen mahdollistettiin etäyhteydellä niille jäsenille, jotka olivat ilmoittaneet haluavansa olla kokouksessa läsnä etäyhteyden välityksellä. Todettiin osallistujat ja samalla todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle vahvistettiin. Päätettiin pitää jäsenmaksu vuoden 2021 tasolla. Tulo- ja menoarvio vahvistetiin.

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Haapala on toiminut puheenjohtajana yhden kauden. Haapala ilmoitti voivansa jatkaa puheenjohtajana tarvittaessa vielä yhden vuoden ajan. Esitettiin, että Haapala jatkaisi puheenjohtajana. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti ja Jyrki Haapala valittiin jatkamaan puheenjohtajana seuraavan vuoden ajan. 

Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä todettiin hallituksessa kaksivuotiskaudellaan jatkavat henkilöt. Hallituksen kokoonpano on

 

Jyrki Haapala (pj)

Tiiu Järvensivu 

Jenni Kerminen

Marja Mäenpää

Tessa Mykkänen

Risto Pöyry

Katja Valjakka

Marjo Laatikainen (varaj)

Jemina Oksala (varaj)

 

Tilintarkastajina jatkossa toimii Mikkelin Tilintarkastus Oy. Muita käsiteltäviä asioita ei olut, ja  puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:50.

 

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment